Příspěvky

POSLEDNÍ TEMPA TOPÍCÍCH SE POMATENCŮ

Obrázek
Systémovým aparátčikům, ovládajícím vlády, média a korporáty, zvoní hrana. Po desítky let byli schopni vytvářet neexistující problémy a témata, za jejichž pomoci pak pomalu útočili na vnímání většinové společnosti a tím formovali její morálku, názory a chování. A to jak v práci, tak i ve volném čase. Zneužívali přitom její nekonečné trpělivosti a tolerance, mnohdy pramenící ze zbabělosti.  Liberální demokracie, jejíž hlavním nástrojem je politická korektnost, není vůbec liberální a už vůbec ne demokracie. Zatímco komunisté a nacisté zavírali lidi do koncentračních táborů a gulagů fyzicky, liberálním demokratům stačí gulag virtuální ve formě politické korektnosti. Ta se vyznačuje autocenzurou jedince, kdykoli by měl vyjádřit svůj autentický názor, založený na jeho lidské přirozenosti.  Že nevěříte, že je to tak zlé?  Nejlepším indikátorem svobody slova je vždy humor. Zamyslete se nad tématy, ze kterých si nesmíte veřejně dělat legraci. Je jich více, nebo méně, než před třiceti lety? A k

SEZNAM SVIŇÁREN ANEB JAK SE VAŘÍ GLOBALISTICKÝ GULÁŠ

Následující seznam by byl mnohem delší, tak jen to nejzákladnější.  Vystrašíme ovce vědecky neopodstatněnými drakonickými opatřeními, pod záminkou jejich ochrany před neexistujícím virem SARS-CoV-2, s cílem opakované vakcinace ovčí populace jedy s nanotechnologiemi a drastické důchodové reformy, při současné ekonomické likvidaci střední třídy -- jakožto garance svobody a demokracie ve smyslu „vlády lidu“ -- zvýšíme veřejné zadlužení a závislost lidu na státu, proti opozici poštveme užitečné idioty, kteří nám na to skočili a rozbijeme tím společnost na malé, lehce ovladatelné a nejednotné celky. Máme i další „vedlejší“ cíle, včetně depopulace a sterilizace mladé populace. Tím si připravíme kvalitní jíšku. …ingredience, které následují, již bez vysvětlení cílů jejich použití. Nechť si je inteligentní kuchař doplní sám: INGREDIENCE, KTERÉ JINDE, NEŽ V KORPORACI ČR NEROSTOU Všechny vrcholné loutky v korporátu musí být členy v naší zednářské organizaci Aspen Institute, aby měly sjednocené n

UŽ TO NEMAJÍ VE SVÝCH RUKÁCH

Článek SEZNAM SVIŇÁREN skončil optimisticky, ale do jednoho příspěvku na Telegramu se už nevešlo hlubší vysvětlení tohoto optimismu. Pokud jste ho nečetli, tak si ho nejprve přečtěte ZDE , až se budeme odkazovat na některé systémové sviňárny v něm uvedené. V posledních 3 letech naší akcelerované doby bylo na obyčejném poslušném občanovi této planety v rychlém sledu spácháno tolik zločinů, svévole a příkoří, že to nevyhnutelně vedlo k probuzení většího než malého počtu po desetiletí spících ovcí. Do roku 2020 to rozhodně nebývalo zvykem. Žáby se vařily pomalu a jejich práva byla odebírána nevědomky, přičemž byla vždy jejich pozornost odvedena někam jinam a totalita se k nim blížila po špičkách. Každý zásah do jeho práv byl ovčanovi „uspokojivě“ vysvětlen a ten pak mohl dále spát, neztrácejíce důvěru v systém. Toho, že se mu lhalo o skutečných příčinách a rozsahu újmy mu způsobené, si tak vůbec nevšímal. V březnu 2020 se však zrychlil čas. V rámci Covid teroru, spočívajícím v rychlém sle

VAŠE NEZNALOST ZE MNE NEDĚLÁ KONSPIRAČNÍHO TEORETIKA

V celém světovém společenství existuje několik nedotknutelných dogmat, která přetrvávají po staletí a dědí se z generace na generaci. Tato dogmata získáváme jak z domova, tak ze školy. Když jde dítě ven, tak je mu řečeno, aby se pořádně obléklo, jinak nastydne. Nastydnout znamená „dostat“ rýmu a -- nedej Bože -- zápal plic! Proč? To nikdo neví, a už vůbec ne doktoři, ale prostě to říkaly naše babičky, kterým to říkaly už jejich babičky, tak to musí být pravda. Autor chodí v zimě v kraťasech a v tričku a nikdy nemá hypotermii, ani nikde „nenastydl“. Jen se mu vždy spustí rýma a krásně se mu při tom detoxikuje tělo. Otužilci ví, o čem je zde řeč. Když se sami vystavíme chladu, tak ani nesmrkáme, protože nemáme ucpaný nos, ale krásně to z nás „teče“. Hysterická babička by skoro volala záchranku, ale my si to užíváme.  Tento mechanismus ty nabalené pumpy, co mají celoročně ucpaný nos a neustále posmrkávají a marodí, nikdy nepochopí. Ale pak se vylejou jak vázy nekvalitním chlastem a diví s

ZVLÁŠTNOSTI NOUZOVÝCH PŘISTÁNÍ LETADEL

Obrázek
Všichni jsme se ve škole učili, že je země kulatá - chcete-li sférická.  Ač tuto otázku rozumný člověk momentálně nemůže považovat za ani jedno z Top 10 stěžejních témat -- protože máme svých starostí dost s probouzením lidí v podstatně jasnějších otázkách, které nejsou schopni pochopit -- dostala se autorovi tohoto komentáře do  rukou kniha s názvem, kterému nešlo odolat, a to - "16 nouzových přistání, prokazujících plochou zemi" . PDF ke stažení v angličtině na následujícím odkaze 16 Emergency Landings Proving Flat Earth   kde můžete nalézt podrobnější údaje ohledně typu letadla, času letu a vzdálenosti. Tento příspěvek slouží pouze k vyjádření pochybností, nikoli prezentaci jakéhokoli názoru a tímto autor prosí milé astronomy, geodety a vědce z oboru sférické geometrie, aby nás uklidnili a mohli jsme nadále klidně spát s vědomím, že nám ve škole opět nelhali :-) Autor tohoto komentáře se v této otázce nikdy nikterak nevzdělával, ale již podle názvu mu bylo jasné, že letíc

ZVÍŘÁTKA V NAŠÍ ZOO

Kromě všech možných obyčejných zvířátek -- zejména pak spokojených ovcí, kterým vše připadá v pořádku a nečinně přihlížejí, či zvířátek, která brblají u hranatého obrázkového krmelce, nebo zvířátek, která se účastní pravidelných nic neřešících víkendových postávání a vydávání skřeků na velkých planinách -- zde máme i specifická zvířátka, která stojí za pozornost. Tchoři  Tchoři jsou malí závistiví zmrdi, kteří se nezabývají ničím jiným, než poukazováním na to, jak si lvi žijou z peněz, které jim jiná zvířátka dobrovolně poslala. Tchoř má velké ego a velmi průměrný intelekt, tak mu nezbývá, než si na svou stranu získat zvířátka, která lvům také závidí. Nemá co říci, postrádá charisma, tak ho nahrazuje smradem. Hyeny Hyeny jsou bezcharakterní zbabělí zmrdi, kteří dělají totéž, co tchoři, ale na rozdíl od nich jsou za svou činnost odměňováni vedením zoologické zahrady. Účelem nasazení hyeny je prvotní infiltrace do nově vznikajícího zvířecího společenství, které by mohlo představovat ohro

KRITICKÉ MYŠLENÍ V PĚTI BODECH

Krom již mnohokrát zmíněných dvou pravidel pro přežití v době inverze reality, tj.: 1) Cokoli uslyšíte v médiích, či od politiků, myslete si opak a budete blízko pravdy. 2) Cokoli vám média a politici doporučují, že je pro vás dobré, udělejte opak a budete v bezpečí. v době, kdy dobře oblečená lež nahradila příliš nahou pravdu, existuje několik základních pravidel pro vyhodnocování informací, ať už z mainstreamových hnojometů, tak i ze zdrojů, kterým dlouhodobě věříte.  Předně, nikdy neuděláte špatně, když základní nastavení Vaší mysli bude sledovat princip "presumpce nepravdy". To jest, každá informace je lživá, dokud se neprokáže její pravdivost. 1) SLEDUJTE SAMI SEBE Po shlédnutí nebo přečtení zprávy pozorujte svou okamžitou reakci. Jak na vás zpráva působí? Jak se cítíte? Co chcete na základě ní udělat? Chcete snad vykoupit všechny fazolové konzervy v supermarketu? Chcete si koupit bunkr? Chcete jít bojovat na Ukrajinu?  Tedy, ptejte se, jakou reakci ve mně chce šiřitel v